Úvod

Zpět
 30. 09. 2014 Cvičení rodičů s dětmi

30. 9. 2014 Cvičení rodičů s dětmi
Cíle pohybových her:
• rozvoj pohybových dovedností (chytání, házení, běh, orientace v prostoru)
• respektování pravidel (jak her, tak pohybu mezi ostatními)
• podpora kladného vztahu k pravidelnému pohybu
• sociální kontakty
Děkujeme maminkám, které využili možnosti radostně strávit odpoledne se svými dětmi.


     © 2010 - 2017   Obec Skorošice   |  veškerá práva vyhrazena