Úvod

Zpět
 29. 04. 2015 Výšlap na Boží horu

Den Země a příchod jara slavíme pobytem v přírodě. 28. dubna v 7:40 hodin vyrážíme od školy směrem na Boží horu. Je nás 14 statečných a jeden se přidává pod horou. Spousta z nás už na Boží hoře byla, ale takový výstup jsme ještě nikdo nezažili! Rozdělujeme se do trojic a dostáváme úkol – co nejrychleji a ve správném pořadí zjistit pojmenování všech vyobrazení na křížové cestě. Běháme a funíme, potíme krev, někteří ale kulišácky vymýšlíme, jak se tolik neuhnat. Nahoře máme chvíli na vydechnutí a na svačinu. Fučí studený vítr. Paní učitelka vytahuje starý ohořelý deník z roku 1886 a čte nám z něj začátek. Dostáváme kopie deníku a máme jít ve stopách expedice, co deník psala. Některá slova chybí, musíme zjistit a doplnit jaká. Dostáváme se na Dolní Dvůr a odtud se přesouváme k hájence, kde nám paní Pelcová ukazuje líheň divokých kačen. Tisíce vajec a tisíce kačenek! To je teda něco! Po prohlídce jdeme do cukrárny v Černé Vodě a čekáme na autobus do Žulové, odkud jdeme zase pěšky (už jen někteří) do školy. Jsme parádně vydovádění a válíme se v družině na koberci. Zítra se dozvíme, která trojice byla s plněním úkolů nejúspěšnější, ale už dnes víme, že jsme úspěšní všichni.
Text: B. Krzystková, foto: B. Hofmannová


     © 2010 - 2018   Obec Skorošice   |  veškerá práva vyhrazena