Úvod

Zpět
 30. 09. 2015 - Projektový den Evropský den jazyků

Při příležitosti 26. 9., kdy se slaví Evropský den jazyků, jsme i my ve škole zabředli do cizích řečí. Prvňáci se jako samostatná skupinka naučili poznávat několik řečí poslechem, počítali do pěti anglicky, německy, chorvatsky a italsky. Starší děti zase vymýšlely nová slova, hledaly synonyma, poznávaly slova přejatá a vyhledávaly cizojazyčné výrazy pro některá česká slova. Zahájení a ukončení projektu proběhlo v duchu návštěvy Anglie – tanečkem „Pojďte s náma šlapat zelí“.
Text B. Krzystková, foto B. Hofmannová


     © 2010 - 2018   Obec Skorošice   |  veškerá práva vyhrazena