Úvod

Zpět
 23. - 27. 11. 2015 MŠ Projektový týden Pohádkový les

Pohádkový les
Hádej, hádej, kampak půjdem dnes? Čeká na nás pohádkový les!
Kdopak by se vlka bál? Půjdem ještě trochu dál.
K perníkové chaloupce vede cesta do kopce!

Činnosti projektového týdne byly motivovány pohádkou „O perníkové chaloupce".

1. den:
• poslech pohádky
• výtvarná činnost: Ježibaba
• cestou lesem se Jeníček s Mařenkou setkaly s pavoučkem, kterému jsme spočítali nožičky
• shlédli jsme němou loutkovou pohádku, kdy děti měli možnost vyprávět pohádku a tak rozvinout komunikační a vyjadřovací schopnosti
2. den:
• sestavení textu pohádky podle obrázku
• výtvarná a pracovní činnost
• tematické básničky a písničky s doprovodem
• všechny děti si vyzkoušely zahrát si na Jeníčka, vylézt na strom (žebřík) a hledat světélko
3. den:
• opakování příběhu s pomocí obrázkového textu
• zdobení perníkové chaloupky na magnetické tabuli – počty, barvy, tvary
• překážková dráha v tělocvičně – chůze lesem
• hra na slepou bábu
4. den:
• pečení perníku – příprava těsta, vykrajování, ochutnávání
• zdobení papírové perníkové chaloupky, kterou jsme si vytvořili z krabiček od čaje
5. den:
• dramatizace pohádky s obměnou dětských herců
• výstavba lesa
• pracovní list – bludiště z pavučiny
• pracovní činnost – lepená pavučina z bavlnky
• práce s knihou a časopisy


     © 2010 - 2018   Obec Skorošice   |  veškerá práva vyhrazena