Úvod

Zpět
 19. 01. 2016 Dramatický kroužek

Dramatický projev rozvíjí představivost a fantazii. Umožňuje obnovit možnosti sebevyjádření, uvědomovat si své možnosti, vcítit se do různých lidských vlastností a kultivovat mluvený projev. Aktivním, tvořivým způsobem děti předávají své sdělení kamarádům a ostatním divákům, učí se komunikovat na neobvyklé úrovni. Mají možnost se uplatnit a svá uplatnění si na jevišti ověřit a tím svou práci dovést do konce. Divadlo můžeme vnímat jako dílo vytvořené společně pro druhé.
Hrát divadlo představuje několik aspektů – uvolnění a odreagování se od běžných školních povinností a problémů, radost z pohybu, řeči a ze společné práce. Možnost prožít i ty role, které v denním životě prožít nemohou. Hraním divadla se děti vzájemně obohacují, zažívají dávání a přijímaní jako akt radosti.
Hraní je, stejně jako pohyb, přirozeným projevem dětí. Od raného dětství je jejich prací a zaměstnáním, stává se přípravou do života.
Hra je pro děti potřebou, která přispívá k jejich tělesnému rozvoji a zlepšuje motorické dovednosti. Hraní jako vyjadřující prostředek rozvíjí představivost a fantazii, učí vnímat prostor a pohybovat se v něm, je motivací, která podporuje citový rozvoj.


     © 2010 - 2018   Obec Skorošice   |  veškerá práva vyhrazena