Úvod

Zpět
 03. 03. 2016 Projekt:"Bez medu to nejde"

Dozvěděli jsem se mnoho zajímavých informací, jako například, že včela je sociální hmyz, tvořící trvalá společenstva – včelstva. Včely jsou především opylovači rostlin. Shromažďují zásoby medu, vosku a pylu. U nás žije až 600 druhů a nejvíce hospodářsky využívána je včela medonosná. Svá hnízda staví na chráněných místech, přičemž jsou jednotlivé plásty umístěny vedle sebe. Včelstvo je zpravidla složeno z jedné matky, mnoha dělnic, a určitého množství trubců. Síla včelstva také závisí na dostupnosti bílkovinné potravy (pylu) a roční době. Mezi včelami funguje dokonalá dělba práce.
Pro přežití u včel, existuje obranný pud. Cítí – li se včela napadená, lze očekávat její útok, čímž svým způsobem chrání včelstvo i zásoby.
Měli jsme příležitost zahrát si na včelaře a ochutnat med a medové perníčky.


     © 2010 - 2018   Obec Skorošice   |  veškerá práva vyhrazena