Úvod

Zpět
 01. 09. 2016 Zahájení školního roku

Do nového školního roku byly děti přivítány známými tvářemi učitelů a místostarostkou obce.
Text: B. Krzystková, foto: B. Hofmannová


     © 2010 - 2018   Obec Skorošice   |  veškerá práva vyhrazena