Úvod

Zpět
 29. 09. 2016 MŠ týdenní téma: na poli

Integrovaný blok je tento měsíc zaměřený na období podzimu, vnímání změn v přírodě, posilování přirozených poznávacích citů a osvojování si nových poznatků z oblasti živé a neživé přírody. Základním téma pro tento týden je pole a podzimní práce. Zahráli jsme si na zahradníky, traktoristy i prodavače zeleniny. Velký úspěch u dětí měla dramatizace pohádky „O veliké řepě“ s obměnou dětských herců. Zeleninu jsme rozeznávali i podle vůně a chuti. Naučili jsme se básničky o bramboře, traktoristovi a také už víme, proč máme rádi zeleninu, protože je plná vitamínu. Navštívili jsme farmu p. Macíkové. Vyrobili jsme si traktory s krabiček od čaje, vytvořili jsme si bramborová razítka a využili jsme různé pracovní techniky k vytvoření maket zeleniny – modelování, trhání a lepení.


     © 2010 - 2019   Obec Skorošice   |  veškerá práva vyhrazena