Úvod

Zpět
 28. 10. 2016 MŠ Lidské tělo

Tématem tohoto týdne bylo naše tělo.

• Motivace – tematické písničky a básničky s pohybem;
• Využití literatury k získání nových informací o lidském těle, prohlížení encyklopedií, atlasu těla apod. (děti si prohlížejí obrázky a popisují, které části těla již znají);
• Studování tvaru a velikosti celé postavy – obkreslení postavy, dokreslení části těla a orgánů, které už znám. Manipulační hry – skládání postavy;
• TV – pohybové hry, rozcvička a PH; cviky na protažení těla, PH – hlava, ramena, kolena palce; děti přednášejí říkanku a rukama se dotýkají té části těla, o které se mluví;
• Uvědomování si důležitosti smyslů: chuť – ochutnávání; sluch – hra na kukačku; zrak – hra na slepou bábu; hmat – jemná motorika – vystřihování, malování, navlékání korálků;
• Pracovní listy – grafomotorika – doplň části obličeje, dokresli hřeben a kartáček;
• Ateliér – kreslení postavy;
• V komunikačním kruhu jsme si povídali o tom, co tělu prospívá (hygiena, zdravá strava, pohyb, spánek) a jak tělo chránit.


     © 2010 - 2019   Obec Skorošice   |  veškerá práva vyhrazena