Úvod

Zpět
 07. 03. 2017 ZŠ + MŠ Masopustní veselice

Pojďte dál, už začíná karneval.
Už troubějí trumpety, šašek dělá přemety.
Pojďte dál, pojďte dál, už začíná karneval.

Masopust je odvozeno od slova karneval. Název karneval pochází z latiny: carne vale – značí maso sbohem! Písemné zprávy o slavení pocházejí již ze 13. století. Lidé dříve věřili, že masopustní rituály zajistí úrodu a bohatý rok a proto jej slavili už v předjaří, kdy začínali sít a obhospodařovat svá pole.
Masopustní oslavy jsme zahájili karnevalem v MŠ. Následovaly karnevaly pořádané obcemi. Celé veselí bylo ukončeno společným programem dětí ZŠ a MŠ.
Připomněli jsme si lidové zvyky a obyčeje.
Proběhla prezentace masek.
Děti dramatického kroužku předvedly vystoupení veršované pohádky Františka Hrubína: „Začarovaný les“. Následovaly kvízy a soutěže. Celé veselí a snaha dětí byla odměněna oblíbeným obědem a to buchtičkami s krémem.


     © 2010 - 2019   Obec Skorošice   |  veškerá práva vyhrazena