Úvod

Zpět
 19. 06. 2018 Pasování na školáka a pasování na čtenáře

  • Pasování na školáka
  • Pasování na čtenáře
  • Vystoupení dramatického kroužku s pohádkou: Dlouhý, Široký a Bystrozraký

Foto: D. Pilíšková


     © 2010 - 2019   Obec Skorošice   |  veškerá práva vyhrazena